Skip to main content

Verwijzers-Huisarts

U kunt uw patiënt naar ons verwijzen via Zorgdomein. Indien u geen zorgdomein heeft, kunt u ons via zorgmail of beveiligde e-mail een verwijzing sturen.

Wij kunnen alle patiënten zien voor intake en aanvullend onderzoek (ronden, echo, mri, ct) en conservatieve behandeling.

Voor patiënten die een operatieve behandeling nodig hebben zijn de exclusiecriteria: leeftijd >80jr, BMI>35, ASA klasse groter dan II

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u direct met ons contact opnemen:

Voor intercollegiaal overleg, dit nummer kunt u in Zorgdomein vinden.

Voor overige vragen