Skip to main content

Klachtenregeling

Klachten kunnen opgelost worden

De medewerkers van De Schouderdokter doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat de medewerkers van De Schouderdokter het zeer belangrijk vinden dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening zo nodig te verbeteren.

Hieronder leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerking.

Probeer samen met uw zorgverlener het probleem op te lossen

Uw zorgverlener stelt het op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de direct leidinggevende van degene die de klacht heeft veroorzaakt.
Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld. Op deze manier is hij of zij in de gelegenheid uw onvrede weg te nemen. De ervaring leert dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Interne klachtenfunctionaris

Ondersteuning bij het indienen van een klacht kunt u krijgen middels inschakeling van de interne klachtenfunctionaris, mevrouw Danielle Pronk. De interne klachtenfunctionaris kan luisteren naar uw opmerkingen, suggesties of klachten en zij kan u informeren over de klachtenprocedure.

U kunt uw klacht sturen naar e mailadres klachtenfunctionaris@deschouderdokter.nl

Externe klachtenfunctionaris

Mocht u er samen met uw zorgverlener en de interne klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de externe klachtenfunctionaris. Dit is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing. Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de externe klachtenfunctionaris alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd. De externe klachtenfunctionaris kan geen bindende uitspraak doen, dat wil zeggen dat de zorgverlener niet verplicht is het advies van de externe klachtenfunctionaris op te volgen. Normaal gesproken zal hij/zij dat wel doen.

Geschillencommissie

Indien u er samen met de externe klachtenfunctionaris en uw zorgverlener niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie. Deze Geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de Geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Wil je een afspraak maken bij De Schouderdokter?